Ta en titt på ditt liv

Livets Museum - fritt och underbart

Posted in: FINANSER

Är din ekonomi viktig för ditt livs museum?

Att ekonomi är viktigt kommer nog ingen att tala emot. Här handlar det ju om hur Sverige och övriga världen fungerar. Idag är allting omkring dig uppbyggt på och av ekonomi. Har du inte pengar kommer du heller inte att kunna göra det du vill i livet. När du sedan ser till den ekonomiska situationen i det land du lever i, så kommer detta att vara den stora karusellen som ser till att det finns, jobb, vård, pensioner samt allt annat du tar för givet i livet. Det hela börjar dock med din ekonomi. Hur ska du kunna lita på människor i en maktposition, ha en åsikt om ekonomiska förhållanden, om du inte är den som kan sköta din egen ekonomiska situation?

Människor som inte kan råda över sin ekonomi

Inom området ekonomi så kommer det naturligtvis också finnas människor som inte alls har någon. Detta betyder att de heller inte kan råda över sin ekonomiska situation. Här handlar det då om hemlösa, uteliggare samt tiggare. Nu kommer det förvisso många gånger vara så att de inte alls behöver ha det på detta sätt. En del gånger är detta ett val de gjort som grundar sig på stolthet eller skamsenhet. I Sverige finns det ett väl utbyggt socialt nät både på den ekonomiska sidan samt den som gäller rätten till eget boende. Efter det finns det människor som inte kan råda över sin ekonomi av andra anledningar. Här handlar det då många gånger om ett beroende. Detta kan då vara spelberoende eller alkoholism.

Konsten att planera sin ekonomi

Om det nu är så att du verkligen är den som vill ha en ordnad ekonomisk situation att ta med dig som minne i livet. Ja, då väljer du att ta emot den hjälp du kan få, om det föreligger på det sättet. I annat fall finns det en ekonomisk situation som måste lösas. Det hela handlar om planering. Du måste helt enkelt känna till hur mycket pengar du har, vilka utgifter som finns samt vad du kommer att ha kvar efter detta. Här kommer det då alltid vara en bra tumregel att avsätta en del av det som är kvar till sparande, om detta är möjligt. Det betyder således att du har en buffert om något händer. Detta är något som räddat många från att hela korthuset de byggt upp setts falla framför deras ögon.

Have your say