Ta en titt på ditt liv

Livets Museum - fritt och underbart

Posted in: OMVÄRLDEN

Museum över livet

Som alla vet så finns det massor museum i Sverige och världen. Dess är till för att vi ska kunna minnas och komma ihåg. Vissa gånger är de bara till för att uppvisa olika kategorier av eror. Här kan det då gälla konst, musik eller accessoarer för att bara påvisa några exempel. Ett museum kan således uppvisa precis vad som helst där det finns människor som är intresserade av det som presenteras och visas upp. Något som dock har hänt är att nästan alla museum som tidigare var helt gratis att gå in på har blivit belagda med avgifter. Ja, naturligtvis kommer detta att vara något som idag måste tillkomma, på grund av alla de olika höjda avgifterna som måste betalas av dagens museum.

Frågan kommer dock att vara om du verkligen behöver betala för att gå på museum. Är det så enormt viktigt att se allt som hände förr? Ja, naturligtvis kommer det att vara viktigt att bevara olika kulturarv, och föra kunskapen om dessa vidare. Detta är ju något som lär människan om hur deras förfäder levde och klara sin situation. Hur står det då till med verkligheten du lever i idag? Är inte den lika viktig och något som du hela tiden måste minnas och komma ihåg, samt föra dina kunskaper vidare till dina barn? Jo visst är det så. Av den anledningen kallas denna sajt för Museum över livet, eller helt enkelt Livets Museum.

Ett museum är inte bara en utställning

Det är många som ser ett museum och en utställning som att vara samma saker. Detta är då inte alls sant, även om många utställningar utförs i ett museums lokaler. Då det gäller en utställning så är detta istället något som utförs ur ett ekonomiskt syfte och som istället för att få dig att minnas ska få dig att tycka om och eventuellt köpa. Om det då ska återgås till livet så finns det där saker du ska minnas och komma ihåg. Detta av två anledningar. Det ena är att du ska kunna göra samma bra sak igen, medan det andra är att komma ihåg och inte göra samma misstag igen. Livets museum är helt enkelt det du minns och det du för vidare, medan utställningen i livet är när du går till stormarknaden och köper det du behöver.

Reflektioner över livet är gratis

Som nämndes tidigare i denna text så har många av de muséer som vill lära oss om hur det var förr och hur människor levde blivit belagda med en entréavgift. Detta betyder att du som koncentrerar dig mera på det som var förr än det som sker i nutid, kommer att vara den som betalar ett högre pris för det. Du kommer också att vara den som har mindre kunskaper om vad som är relevant idag och i dagens moderna samhälle. Nu finns det i och för sig inget som säger att du inte kan vara kunnig inom ett flertal områden, men oftast sker en koncentration på det du intresserar dig för. Hur som helst kommer alla de reflektioner över livet och det som har hänt dig under åren vara gratis. Här kravs det ingen entréavgift, och allt finns alltid nära dig varje dag i livet.

Se ditt livs museum

För att du ska kunna se ditt liv och komma ihåg de misstag och bra saker du har gjort, så måste du vara den som kan stanna till och se tillbaka. Du är då den som lär känna dig själv. Något som idag också är mycket vanligt är utbytande av information. Den största källan för detta är idag sociala media. På dessa platser finns många personers liv och personliga museum. Är det så att du lär dig leva ditt liv och ta lärdom av vad som händer och sker i det, kommer du också vara den som vill vara med och diskutera samt sprida dina kunskaper till andra. Det är just det som är livets museum.